Där e-handeln ligger i främsta ledet av teknisk utveckling är många bokningssystem för besöksnäringen uråldriga. Systemen utvecklades före milleniumskiftet för en verklighet som idag ser helt annorlunda ut. 

Har du som ägare för en övernattningsverksamhet ambitionerna att öka din försäljning via digitala kanaler då gäller det att ditt bokningssystem är optimerat och anpassat för dagens utmaningar. 

Vi tillhandahåller ett bokningssystem utvecklat för nutidens behov både från användaren, kunden och de tekniska digitala verktygen på marknaden. 

Bokningssystemet har ett öppet API vilket gör att det kan integreras mot tredjepartslösningar på marknaden som erbjuder kompletterande tjänster.