En konvertering är när någon genomför en av dig önskad åtgärd på din webbegendom (webbplats eller app). En önskad åtgärd kan till exempel vara att fylla i ett webbformulär, boka en tandläkartid eller att köpa en produkt.  

Konverteringsoptimering är processen för att ständigt förbättra din webbegendoms konvertering. Nästan 90% av all digital marknadsföring läggs idag på att driva ytterligare trafik, men tänk dig själv vilken stor skillnad en skutt från 1% i konvertering till 1,5% skulle göra för ditt bolag. Det är 50% i omsättningsökning!

Konverteringsgraden beräknas genom att dividera antalet konverteringar med antalet besökare till din webbplats. Genom ditt webbanalysverktyg kan du studera och analysera i vilket steg längs konverteringstunneln flest av dina besökare faller ur. Utifrån den insikten kan du sedan skapa hypoteser om åtgärder du kan förbättra för att bortfallet ska reduceras. 

Konverteringsoptimering är en naturlig del i Tremendlys standardleverans. I alla projekt vi genomför belyser vi alltid vilka möjligheter som finns med konverteringsoptimering.