Likvidum

likvidum tremendly startsida

Likvidum är en förmedlare av privatlån till konsumenter. Bolaget hade sitt första verksamhetsår 2015 och har sedan dess ökat sin omsättning med 66% årligen.

Bolaget tar in ansökningar från privatpersoner. Sedan får Likvidums anslutna kreditgivare lämna offerter på ansökningen. En rådgivare hör sedan av sig till konsumenten och presenterar anbuden. När en konsument accepterar ett anbud tillfaller en ersättning till Likvidum.

utmaningen

Under våren 2020 ville Likvidum komma igång med sökordsannonsering. Likvidum hade tidigare ett konto på Google Ads och kört några kampanjer där men utan större framgång.

Finansrelaterade sökord är bland de mest kostsamma sökorden som finns och konkurrenterna har väldigt stora finansiella muskler att lägga på annonseringen. Samtidigt har sökvolymen på privatlån alltid varit enorm och Likvidum önskade prova om man kunde hitta en fungerande strategi.

analys av konto

Innan vi satte igång arbetet analyserade vi Likvidums Google Ads – konto. Kontot var uppsatt av marknadsavdelningen och hade redan börjat få in ett antal ansökningar.

Problemet var att ansökningarna kostade för mycket och Likvidum fick ingen riktig lönsamhet i annonseringen.

sökord

Det första var att titta på vilka sökord Likvidum annonserade. Vi fann att många sökord befann sig högt upp i köpprocessen ganska långt från köp.

Detta hade resulterat i att klick kastades bort på kunder som egentligen aldrig var intresserade att konvertera utan mer tittade runt om lån och krediter i största allmänhet.

annonsgrupper

Det andra vi tittade på var annonsgrupperna. Vi såg direkt att Likvidum adderat massor av olika sökord i varje annonsgrupp.

Det här gjorde att annonsgruppernas inställningar blev spretiga sett till de sökorden som faktiskt fanns i respektive annonsgrupp.

Matchningar
Det vi också såg var att sökorden i annonsgrupperna var blandade i flera s.k. matchningar. Där fanns breda matchningar, modifierade breda matchningar, frasmatchningar och exakta matchningar, allt i samma annonsgrupp

annonser

På grund av röran kring sökorden och annonsgrupperna tappade många av annonserna sin relevans.

Annonserna borde ha varit relevanta till de sökorden och matchningar som fanns i annonsgrupperna. Men så var tyvärr inte fallet vilket ledde till att klickfrekvensen för annonserna var låg och även så antal konverteringar per klick.

budgivning

Budet på många av sökorden var så lågt att annonserna inte ens visades av Google.

För en del sökord var budet alldeles för högt. Detta resulterade förvisso i många klick, men också på tok för dyra och olönsamma klick.

Det fanns heller inga spår av att budgivningen hade optimerats baserat på tiden på dygnet vilket är brukligt.

förbättringsplanen

Det var helt uppenbart att någonting behövde göras. Då låneförmedlingsbranschen historiskt haft en av de högsta klickkostnaderna gick det åt massor av pengar för Likvidum sökordsannonsering varje månad.

konkurrentanalys

Då de flesta stora konkurrenter inom låneförmedling kör sökordsannonser ville vi analysera hur de gått tillväga. Vi startade med att lista de tio största aktörerna inom låneförmedling på marknaden och analyserade dessa en för en.

Vanligt förekommande sökord
Vi började med leta efter mönster på de vanligaste förekommande sökorden. Vi tänkte att om de är likadana bland flera konkurrenter borde de indikera att de hade givit långsiktiga resultat.

Högsta trafiken
Vi analyserade sedan vilka sökord som stod för den största trafiken till respektive aktör. Vi samkörde dessa sökord med de vanligaste förekommande sökorden för att se om vi kunde hitta ytterligare mönster.

Kostnad per klick
Slutligen analyserade vi kostnaden per klick för varje sökord. Vi resonerade som så att de sökorden som trots en hög kostnad per klick ändå hade fortsatts att budas på av konkurrenterna borde vara extra lönsamma. Varför betala en hög kostnad per klick om konkurrenterna ändå inte fick ut något av det?

generering av long tail - sökord

Även om vi identifierat vilka sökord som sannolikt var de bästa kunde vi inte bara dyka in och buda om dessa.

Kostnaden för klicken var fortfarande jättehöga och Likvidum hade en begränsad budget vilket gjorde att även om vi skulle kunna buda på samma sökord skulle budgeten ändå bara räcka så långt.

Vad vi istället gjorde var att leta efter s.k. long tail – sökord d.v.s. sökord med fler än tre sökord i kombination.

Vi tog det ursprungliga sökordet och körde det i en automatisk sökordsgenerator. Ut kom flera hundra sökordskombinationer vi kunde använda för annonsering.

ett sökord per annonsgrupp

För att enklare överse annonsgrupperna adderade vi endast ett sökord per annonsgrupp. Varje annonsgrupp blev dessutom döpt efter sökordet som fanns i annonsgruppen.

På det här behövde vi sedan endast se en vy över alla annonsgrupperna för att direkt även veta vilka respektive sökord som fanns i dem.

sökord i annonser

För att öka klickfrekvensen skapade vi unika annonser till varje annonsgrupp där respektive sökord exponerades i rubriken. T.e.x. ”Ansök om Billån idag”.

Vi adderade även respektive sökord till varje s.k. Page Path för att ytterligare indikera för kunden att hen skulle vi vidarebefordrad till en sida som handlade om sökordet. T.e.x. ”/billån”

annonstillägg

Annonserna utsmyckades med annonstillägg som expanderade annonsen och därmed gjorde de mer synliga. Framförallt på mobiltelefoner och surfplattor.

Tillägg med utbudsinformation (Structured Snippets)
Annonstillägget användes för att belysa särskilda aspekter mer erbjudandet.

Beskrivningstillägg (Callouts)
Här beskrev vi vad som gjorde Likvidum speciellt unikt.

Webbplatslänkstillägg (Sitelinks)
Direktlänkar till de mest eftersökta produkterna och sidorna på webbplatsen.

strukturering av kampanjer

När kampanjerna till sist skulle sättas ihop ville vi fortsätta att hålla allt så enkelt och entydigt vi bara kunde.

Matchningar
Varje kampanj innehöll bara ett matchningsalternativ. Vi separerade således sökorden i fyra olika kampanjer; breda matchningar, modifierade breda matchningar, frasmatchningar och exakta matchningar.

Budgivning
Istället för att köra annonserna dygnet runt sedan tidigare analyserade vi under vilka timmar på dygnet det inkom flest konverteringar. Efter ett tag hittade vi ett mönster. Vi beslutade att dölja annonserna under de timmarna som hade sämst konvertering och istället öka budgeten under de timmarna då konverteringen var som högst.

Negativa sökord
De sökord som fortfarande inte hade konverterat efter 60 dagar in i kampanjen adderade vi som negativa sökord. Detta gjorde att annonserna inte exponerades om en kund sökte efter något av sökorden vi adderat till listan

resultat

Resultatet då? Efter 4 månader hade antalet transaktioner (ansökningar) ökat med 2 400%. 

före

efter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.